Powrót do strony głównej Lista recenzentów Rocznika Historii Prasy Polskiej

 

A. Recenzenci zewnętrzni (2014)

- Lista recenzentów 2014 na platformie OJS

B. Recenzenci zewnętrzni (2012-2013)

- Prof. dr hab. Joachim Glensk (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" - Wrocław)
- Prof. dr hab. Andrzej Romanow (Uniwersytet Gdański)
- Dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Kielce)
- Dr hab. Marian Mikołaj Gierula (Uniwersytet Śląski - Katowice)
- Dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)
- Dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski - Katowice)
- Dr hab. Maria Konopka (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)
- Prof. dr hab. Oskar S. Czarnik (Biblioteka Narodowa)
- Prof. dr hab. Bohdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
- Dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (uniwersytet Jagieloński)
- Dr Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)

C. Recenzenci z lat 2010-2011

- Prof. dr hab. Jerzy Myśliński (Instytut Badań Literackich - Warszawa)
- Prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" - Wrocław)
- Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Kielce)
- Prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)
- Dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Kielce)
- Dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)

 
Zob.
Zasady recenzowania

© Copyright PAN Oddział w Krakowie. Kraków 2000-2012